Tulosperustainen lähestymistapa Suomen kehityspolitiikassa

February 9, 2015

Indufor arvioi ulkoasiainministeriön toimeksiannosta tulosperustaisen lähestymistavan toteutumista Suomen kehityspolitiikassa vuosien 2004, 2007 ja 2012 kehityspoliittisten ohjelmien (KEPO) pohjalta.

Arviointi osoittaa, että kehityspoliittiset ohjelmat välittävät onnistuneesti Suomen kehityspolitiikan arvot ja yleiset periaatteet, mutta antavat vain vähän tukea tulosperustaiseen johtamiseen. Se arvioi myös, että kehityspoliittisista ohjelmista puuttuvat selkeät määrittelyt ja seurattavissa olevat tavoitteet sekä niiden priorisointi. UM:n uutinen aiheesta löytyy täältä.

More News

Connect with Our Global Experts

Contact Us