Suvi Anttila on kutsuttu Induforin osakkaaksi ja toimitusjohtajaksi

August 16, 2010

Indufor, johtava metsätalouden ja – teollisuuden asiantuntijapalveluja tarjoava yritys, on kutsunut Suvi Anttilan osakkaaksi ja toimitusjohtajaksi. Suvi Anttila on koulutukseltaan metsänhoitaja ja ekonomi. Hän on aikaisemmin työskennellyt Pöyryn palveluksessa eri asiantuntija- ja johtotehtävissä ml. Pöyry Forest Industry Consultingin toimitusjohtajana.

Indufor palvelee metsäalan sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. Induforin asiantuntemus kattaa metsätalouteen, puuta jalostavaan teollisuuteen sekä metsäpolitiikkaan liittyvät kysymykset. Suvi Anttilan tehtävä Induforissa on kehittää erityisesti yksityisen sektorin palveluja, missä hänen kokemuksensa liikkeenjohdon strategisissa kysymyksissä sekä uusien liiketoiminta-alueiden kehittämisessä sekä yritysjärjestelyissä vahvistavat Induforia. Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushankkeet ovat keskeisessä asemassa.

”Induforilla on erittäin vahva osaaminen metsäsektorilla ja kyky palvella asiakkaitaan vaativissa toimeksiannoissa globaalisti. Induforin edelläkävijyys, asiantuntijoiden laaja-alaisuus ja vankka kokemus sekä tapa työskennellä läheisessä yhteistyössä asiakkaitten kanssa on pohja, jolle tulevaisuutemme rakennamme”, Suvi sanoo.

Tapani Oksanen, Induforin nykyinen toimitusjohtaja, vastaa yrityksen kasvavasta liiketoiminnasta julkisten kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Viimeaikaiset toimeksiannot ovat painottuneet vahvasti metsien merkitykseen ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä laittoman ja kestämättömän metsien käytön estämiseen. Induforilla onkin kestävään kehitykseen tähtääviä metsähankkeita eri puolilla maailmaa. ”Metsien käytön suunnittelu ja muut metsäinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvä asiatuntemus ovat vahvin osaamisalueeni, mitä kautta pystyn parhaiten vaikuttamaan Induforin kasvustrategian toteuttamiseen. Odotan yhteistyötä Suvin kanssa mielenkiinnolla ja uskon, että yrityksemme kasvunäkymät toimialallamme ovat positiiviset”, Tapani sanoo.

Olli Haltian, Induforin hallituksen puheenjohtajan, mukaan ”Indufor on valmis kasvuun ja kehittymään edelleen laaja-alaisemmaksi metsätalouden ja –teollisuuden asiantuntijapalvelujen tarjoajaksi. Viime vuosina Induforin liiketoiminta-alueiden kasvun perustana ovat olleet puun uudet loppukäyttömuodot ja uusien metsänomistusmuotojen luominen sekä kestävän kehityksen, ympäristökysymysten ja sosiaalisten vaikutusten analysoiminen ja ennakointi. Tälle kasvu-uralle ja sen laajentamiseen odotamme Suvin panosta ja uskomme, että näin vahvistamalla joukkuettamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa entistä kilpailukykyisempää palvelua.”

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

Olli Haltia  + 358 40 901 0338
Suvi Anttila  + 358 40 506 5990
Tapani Oksanen + 358 40 767 0857

More News

Connect with Our Global Experts

Contact Us